Nabízíme tepelná čerpadla Gorenje Aquagor, Terragor a Aerogor. Rádi vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější. Provedeme návrh, instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


cenová nabídka

TOP HEAT s.r.o.

Hvozdecká 21, Brno 635 00
Jihomoravský kraj

tepelná čerpadla

zelená úsporám

Tepelná čerpadla - Gorenje

POZOR!! Tepelná čerpadla Gorenje se již nevyrábí, web je určen stávajícím uživatelům.

Pokud máte zájem o tepelné čerpadlo, prohlédněte si naši aktuální nabídku na www.nizkenaklady.cz

 

Topné systémy s tepelnými čerpadly Gorenje se vyznačují spolehlivostí a úsporným provozem. Až 3/4 energie se do topného systému dodává bez jakýchkoliv nákladů a bez zatížení životního prostředí. Tepelná čerpadla Gorenje sníží váše náklady na vytápění a ohřev teplé vody až o 75 procent. Neobávajte se vyšší vstupní investice - vrátí se v průběhu 3 až 7 let!

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo Gorenje je technologicky pokrokový systém vytápění a ohřevu TUV, který využívá obnovitelné zdroje energie. Jeho výhodou je schopnost získávat teplo ze vzduchu, podzemní vody nebo půdy ve vašem nejbližším okolí. Existujú hlavní tři typy tepelných čerpadel odlišujících se zdrojem tepla: vzduch - voda, voda - voda, země - voda.

Minimální náklady na vytápění

V porovnání s ostatními vytápěcími systémy jsou tepelná čerpadla Gorenje velmi úsporná, protože využívajú až třikrát míň primární energie než například plynové nebo jiné fosilní systémy vytápění. Přibližně 75 percent jejich energie se obnovuje z okolního prostředí zadarmo a proto vyžadují ke své funkci pouze 25 procent dodané elektrické energie, aby pokryla 100 procent požadovaného výstupního výkonu pro vytápění. Hodnota investice do tepelných čerpadel je srovnatelná s investicemi do jiných systémů, protože nevyžadují plyn, komín, plynovou přípojku, revize... přičemž náklady na údržbu jsou podstatně nižší.


Zdroje energie pro tepelná čerpadla Gorenje

TERRAGOR - tepelné čerpadlo země-voda. Zdrojem energie pro tepelné čerpadlo Terragor je teplo obsažené v zemi. Teplo se získává pomocí plošného kolektoru nebo kolektoru uloženého v geotermálním vrtu. Tepelná čerpadla země-voda se vyznačují dlouhodobou životností a vysokou úsporností. Více o tepelném čerpadle země-voda Terragor najdete zde.

AEROGOR - tepelné čerpadlo vzduch-voda. Zdrojem obnovitelné energie pro tepelné čerpadlo Aerogor je teplo obsažené v okolním vzduchu. Energie ve vzduchu je všude dost. Teplo se získává pomocí venkovní jednotky umístěné vedle domu. Tepelná čerpadla vzduch-voda se vyznačují jednoduchou instalací, není potřeba realizovat zemní práce. Více o tepelném čerpadle vzduch-voda Aerogor najdete zde.

AQUAGOR - tepelné čerpadlo voda-voda. Zdrojem energie pro tepelné čerpadlo Aquagor je teplo obsažené v podzemní vodě. Teplo se získává ze studně, odebere se tepelným čerpadlem a ochlazená voda se opět vrátí do okolního prostředí. Tepelná čerpadla voda-voda se vyznačují vysokým topným faktorem. Více o tepelném čerpadle voda-voda Aquagor najdete zde.

  

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.