Nabízíme tepelná čerpadla Gorenje Aquagor, Terragor a Aerogor. Rádi vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější. Provedeme návrh, instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


cenová nabídka

TOP HEAT s.r.o.

Hvozdecká 21, Brno 635 00
Jihomoravský kraj
+420 608 720 720

tepelná čerpadla

zelená úsporám

Cenová nabídka zdarma

Tento dotazník bude sloužit jako základní informace pro výběr vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla. Volbu odpovědi označte křížkem, případně doplňte číselnou hodnotu.

Pro odeslání formuláře musíte mít zapnutý Javascript

Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)

Vytápění rodinného domu
Vytápění objektu pro podnikání
Vytápění / temperování rekreačního objektu
Solární systém pro ohřev teplé vody
Solární systém pro přitápění a ohřev teplé vody
Chlazení objektu
Ohřev teplé užitkové vody
Ohřev vody v bazénu
Tepelná ztráta objektu (pokud je známa) kW
Roční spotřeba energie pro vytápění kWh/rok nebo m3/rok (LTO, propanu)
Vytápěný prostor m3
Vytápěná plocha (celková vytápěná plocha všech pater) m2

Topný systém

Název Stávající Uvažovaný
podlahové topení 43/38 °C
radiátory 55/45 °C
radiátory 90/70 °C
jiný (uveďte):

Bivalentní (doplňkový) tepelný zdroj

Název Stávající Uvažovaný
elektrokotel
přímotopné konvektory
akumulační nádrž
kotel na propan
kotel na zemní plyn
kotel na dřevoplyn
jiný (uveďte):

Průměrná teplota vody v systému při stávajícím vytápění v průběhu topné sezóny

°C

Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)

Země – voda (vrt)
Země – voda (plošný kolektor)
Vzduch – voda

Pro uložení kolektoru tepelného čerpadla mám k dispozici

m2 pozemku

Tepelné čerpadlo chci použít k ohřevu vody v bazénu s těmito parametry

bazén venkovní krytý
využití bazénu celoroční sezónní
objem vody v bazénu m3
plocha bazénu m2
požadovaná teplota vody v bazénu °C

Kontaktní údaje

Jméno
Ulice
Místo (PSČ)
Telefon/fax
E-mail
Vaše náměty a připomínky
 

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.