Nabízíme tepelná čerpadla Gorenje Aquagor, Terragor a Aerogor. Rádi vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější. Provedeme návrh, instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


cenová nabídka

TOP HEAT s.r.o.

Hvozdecká 21, Brno 635 00
Jihomoravský kraj
+420 608 720 720

tepelná čerpadla

zelená úsporám

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla systému vzduch - voda využívají teplo uložené ve vzduchu v okolním prostředí. Dokáží fungovat i při teplotách pod -20 °C. Protože se teplota ze vzduchu získává snadno, je také instalace externího zařízení jasná, jednoduchá a rychlá.

 

Princip tepelného čerpadla vzduch - voda

teplená čerpadla vzduch-voda

 

Kvalita zpracování a špičková technologie zaručují vysokou účinnost těchto tepelných čerpadel Gorenje. Tichý osový ventilátor čerpá velké množství vzduchu přes výparník, který je nainstalovaný venku, odděleně od agregátu tepelného čerpadla. Kombinace výměníku a ventilátoru umožňuje provoz, který není pro okolní prostředí rušivý a vytváří vysoké zisky.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je nainstalována v budově. Takový systém předchází jakémukoli nebezpečí zamrznutí externího zařízení, a to i v případě delšího výpadku elektrického napájení. Výměník tepelného čerpadla a agregát jsou propojeny měděnými trubkami, které vedou chladivo, přenášející teplo, z výparníku do kondenzátoru. Vylepšená regulace umožňuje fungování několika vytápěcích okruhů pomocí venkovní teploty a zabezpečuje optimální rozmrazování venkovní jednotky. Tepelná čerpadla GORENJE AEROGOR jsou ideální pro použití v bivalentních systémech se dvěma zdroji tepla a řízeným provozem. Používá se chladivo R 407 C, které je nehořlavé a ekologicky nezávadné.

 

 

vzduch-voda

Tepelné čerpadlo GORENJE AEROGOR

 • Tepelné čerpadlo má oddělený venkovní výměník, všechny ostatní potřebné části jsou nainstalované v budově, chráněné proti mrazu

 • Rozsah provozní teploty: -20 °C až 40 °C

 • Optimální proces rozmrazování výměníku je řízený vysoce výkonnou řídící jednotkou

 • Umožňuje vytápění místností a ohřev užitkové vody

 • Dostupnost zdroje energie po celý rok

 • Velmi vhodné pro bivalentní využití

 • Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 20 m

 • Přípojné trubky vyžadují dobrou tepelnou izolaci

 • Možnost aktivního chlazení

 

 

 

 

 

 

Technické parametry tepelných čerpadel GORENJE AEROGOR

 

MODEL HP 9 AW HP 12 AW HP 14 AW HP 17 AW
Rozměry vnitřní jednotky  (V x Š x H)  mm 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580
Rozměry venkovní jednotky (V x Š x H) mm 1250 x 1060 x 1250 1250 x 1060 x 1250 1250 x 1060 x 1250 1250 x 1060 x 1250
Hmotnost vnitřní jednotky kg 110 127 132 164
Hmotnost venkovní jednotky kg 85 85 85 85
Teplota ohřívané vody (max.) °C 55 55 55 55
Topný výkon (A2/W35)* kW 8,0 9,2 10,7 12,1
Topný faktor COP (A2/W35)* / 3,7 3,7 3,6 3,4
Topný výkon (A7/W35)* kW 10,1 11,3 13,1 14,8
Topný faktor COP (A7/W35)* / 4,5 4,3 4,1 3,8
Chladivo / hmota /kg R407C/8 R407C/8 R407C/8 R407C/8
Teplota zdroje tepla °C -20 až 35 -20 až 35 -20 až 35 -20 až 35
Hluk vnitřní jednotky dB (A) 55 55 55 55
Hluk venkovní jednotky dB (A) 60 60 60 60
Průtok vzduchu - zdroj tepla m³/h 4800 4800 4800 5100
Průtok vody - ohřev m³/h 1,89 2,14 2,4 2,83
Napájení / pojistka V/A 400/10 400/10 400/10 400/16

* Naměřené podle normy EN 14511.

 

teplená čerpadla vzduch-voda1  Výměník tepla

Pracuje jako nasávací akumulátor, chránící kompresor před vniknutím kapalného chladiva. Funguje jako vnitřní výměník tepla a zdokonaluje účinnost chladicího systému.

 

2  Kompresor

Scroll (spirálová) technologie se léty používání osvědčila jako vynikající volba, protože poskytuje nejvyšší míru účinnosti, stejně jako tichý a spolehlivý provoz.

 

3  Kondenzátor

Účinná přeměna tepelné energie. Vysoce účinný panel kondenzační jednotky s odolností malého průtoku.

 

4  Expanzní ventil

Snižuje teplotu a tlak chladiva na úroveň umožňující jeho vypařování a vstup do odpařovacího zařízení.

 

5  Čtyřcestný zpětný ventil

Umožňuje aktivní chlazení v letních měsících a rozmrazování externí jednotky.

 

6  Filtr dehydrátor

Prvek v chladicím systému odstraňuje vodu z chladiva, čímž zabraňuje korozi částí systému.

 

7  Vstřikovací ventil chladiva

Umožňuje provoz čerpadla v extrémních teplotách a chrání kompresor před přeplněním. Nastavitelný pro různé provozní podmínky.

 

 

 

HP 12 AW - porovnání elektrického a topného výkonu při rozdílných zdrojových teplotách (teplota okolního vzduchu)

 

teplená čerpadla

 

 

12 kW / ohřev vody až do 35 °C

 

Teplota zdroje (°C) °C -20 -15 -7 2 7 20 35
Jmenovitý výkon kW 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,9 2,9
Topný výkon kW 4,3 5,1 6,8 9,2 11,3 17,0 18,5
COP / 1,9 2,2 2,8 3,7 4,3 5,9 6,4

 

12 kW / ohřev vody až do 55 °C

 

Teplota zdroje (°C) °C -20 -15 -7 2 7 20 35
Jmenovitý výkon kW 3,1 3,2 3,5 3,7 3,7 4,1 4,2
Topný výkon kW 3,4 4,7 6,7 8,9 10,5 15,5 18,1
COP / 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8 3,8 4,3

 

 

Tepelné čerpadlo GORENJE AEROGOR

Externí / venkovní jednotka nainstalovaná venku se skládá z výparníku a ventilátoru, namontovaného ve skříňce odolné vůči povětrnostním podmínkám. Různý vzhled venkovní skříňky umožňuje soulad venkovní jednotky se vzhledem vašeho domu co možná nejlepším způsobem. Dostupná je ve třech provedeních: fasádní (obkladový) panel, kovová deska a dřevo.

teplená čerpadla vzduch-voda

 

vzduch-voda   

 

 

1  Ventilátor

 

2  Tělo

 

3  Elektronický expanzní ventil

 

4  Výparník

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody odděleného tepelného čerpadla v porovnání s kompaktním tepelným čerpadlem vzduch - voda nebo svislým venkovním zařízením:

 • Kompresor je nainstalovaný ve vnitřním zařízení, což mu umožňuje fungovat v optimálním teplotním rozsahu. Kromě toho není potřeba přídavný elektrický ohřívač pro kompresorový olej, to znamená snížení spotřeby elektrické energie a zvýšení chladicího faktoru (COP) tepelného čerpadla.

 • Umožňuje instalaci většího výparníku - větší prostor pro výměnu tepla a vyšší výkon výparníku.

 • Kompresor nainstalovaný ve vnitřním zařízení zajišťuje nižší úroveň hlučnosti. Hluk, vydávaný kompresorem, se šíří rovnoměrně ve všech směrech a proto není rušivý pro okolí.

 • V porovnání s kompaktním typem má nižší tepelné ztráty; tepelné ztráty u kompaktního typu jsou vyšší kvůli kondenzátoru, který je vystaven nižším teplotám, a kvůli větší vzdálenosti mezi zásobníkem a tepelným čerpadlem.

 • Různé řešení vzhledu externího zařízení, t.j. kov a fasádní nebo dřevěné panely umožňují přizpůsobení vzhledu okolí.

 • Elektrický ohřívač, využívaný na rozmrazení odtokového potrubí kondenzátu, který je nainstalovaný u některých kompaktních externích zařízení, může snížit chladicí faktor (COP) tepelného čerpadla.

 • U bivalentního topného režimu můžete tepelné čerpadlo vypnout, např. během vaší nepřítomnosti, kdy ho nepotřebujete. Takové vypnutí není u kompaktního typu s připojením na vodu vzhledem k riziku zamrznutí trubek možné.

 • Elektronický expanzní ventil je nainstalovaný v externím zařízení a pokrývá široký provozní rozsah (2 - 18 kW). V porovnání s termostatickým expanzním ventilem pracuje elektronický expanzní ventil rychleji, mnohem přesněji a nabízí lepší kontrolu tepelného čerpadla.

 • Vodorovná instalace umožňuje různé nastavení provozu ventilátoru. Tepelné čerpadlo funguje optimálně i při nižším přívodu vzduchu, pouze čas zahřátí je delší. Pokud si přejeme snížit úroveň hlučnosti externího zařízení s nižším nastavením výkonu ventilátoru, můžeme dosáhnout průměrný provoz tepelného čerpadla, bez ohledu na nižší přívod vzduchu.

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.