Nabízíme tepelná čerpadla Gorenje Aquagor, Terragor a Aerogor. Rádi vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější. Provedeme návrh, instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


cenová nabídka

TOP HEAT s.r.o.

Hvozdecká 21, Brno 635 00
Jihomoravský kraj
+420 608 720 720

tepelná čerpadla

zelená úsporám

Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda patří mezi nejúčinnější vytápěcí systémy. Teplota podzemní vody je velmi spolehlivý a nepřetržitý zdroj energie, protože její teplota se pohybuje mezi 7 °C a 13 °C.

 

 Princip tepelného čerpadla voda - voda

 

Aktuální teplota vody závisí na umístění, odkud je čerpaná. Poměr mezi vstupní energií a výstupním teplem (topný faktor - COP) je u systému voda - voda velmi příznivý, v ročním průměru často přesahuje hodnotu 5.

Instalace tepelného čerpadla GORENJE AQUAGOR vyžaduje instalaci dvou studní (záchytných vrtů): primární studna (vrt) na čerpání vody a vsakovací studna (vrt) pro návrat vody do země. Na základě našich zkušeností je optimální vzdálenost mezi studnami (vrty) přibližně 15 metrů. Část energie uložené ve vodě odčerpané ze země se obnoví a voda se vrátí do země ochlazená o 2 °C až 4 °C a bez jakékoli chemické změny. Před použitím vody jako primárního zdroje tepla musí být proveden test čerpadla ohledně kontroly množství vody a její kvality. Na odčerpávání vody se vyžaduje povolení.

V systému tepelného čerpadla GORENJE AQUAGOR lze také provést drobné úpravy umožňující pasivní chlazení. V tomto případě se relativně nízká teplota podzemní vody využívá na ochlazení místností. V průběhu pasivního chlazení není tepelné čerpadlo v provozu, spotřeba energie na chlazení je tedy minimální a znamená, v porovnání s běžnou klimatizací, mnohem nižší účet za elektrickou energii.

Jednou z klíčových složek tepelných čerpadel GORENJE AQUAGOR je spirálový výparník vyrobený z nerez oceli, který nabízí dokonalou ochranu před korozí a usazeninám na stěnách výměníku tepla.

 

 

 

 

Tepelné čerpadlo AQUAGOR    

 • Minimální teplota podzemní vody 7 °C

 • Instalace tepelného čerpadla do místnosti s teplotou nad 0 °C

 • Možnost vytápění a ohřevu užitkové vody

 • Dostupnost zdroje energie po celý rok

 • Monovalentní i bivalentní provozní režim

 • Jednoduché elektronické řízení (ovládání) systému

 • Možnost dvou nezávislých hydraulických okruhů

 • Možnost pasivního chlazení

 

 

 

 

 

 

Technické parametry tepelných čerpadel GORENJE AQUAGOR 

MODEL HP 7 WW HP 9 WW HP 12 WW HP 14 WW HP 18 WW
Rozměry (V x Š x H)  mm 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580
Hmotnost kg 86 97 121 137 142
Teplota ohřívané vody °C 55 55 55 55 55
Topný výkon* kW 6,4 8,4 11,6 14,2 17,7
Jmenovitý výkon kW 1,21 1,56 2,15 2,63 3,16
Topný faktor COP* / 5,3 5,4 5,4 5,4 5,6
Chladivo / hmota /kg R407C/1,4 R407C/1,6 R407C/1,7 R407C/1,8 R407C/2,1
Teplota zdrojové vody °C 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25
Vnitřní hluk zařízení dB (A) 52 52 52 52 52
Průtok vody - zdroj tepla m³/h 1,5 1,98 2,71 3,34 4,18
Průtok vody - ohřev m³/h 1,11 1,46 2,01 2,46 3,06
Napájení / pojistka V/A 400/10 400/10 400/10 400/16 400/16

* Naměřené při parametru voda - voda W10/W35, podle normy EN14511  

 

 

 

1  Výparník

Spirálový výparník vyvinutý speciálně pro tepelné čerpadlo voda – voda. Odolný vůči oxidaci, korozi a chráněný proti hromadění nečistot.

 

2  Kompresor

Scroll (spirálová) technologie se léty používání osvědčila jako vynikající volba, protože poskytuje nejvyšší míru účinnosti, stejně jako tichý a spolehlivý provoz.

 

3  Kondenzátor

Účinná přeměna tepelná energie – vysoce účinný panel kondenzační jednotky s odolností malého průtoku.

 

4  Vnitřní výměník tepla

Vrací energii, která by přišla nazmar, zpět do chladicího systému.

 

5  Expanzní ventil

Snižuje teplotu a tlak chladiva na úroveň umožňující jeho vypařování a vstup do odpařovacího zařízení.

 

6  Filtr dehydrátor

Zabraňuje korozi prvků systému odstraňováním vody z chladiva.

 

 

 

HP 12 WW - porovnání jmenovitého výkonu a topného výkonu při rozdílných zdrojových teplotách

(teplota podzemní vody)

 

 

12 kW / ohřev vody na 35 °C

Teplota zdroje (°C) °C 7 10 15 20 25
Jmenovitý výkon kW 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
Topný výkon kW 10,8 11,6 13,3 15,0 15,7
COP / 5,0 5,4 6,3 7,2 7,5

 

12 kW / ohřev vody na 55 °C

Teplota zdroje (°C) °C 7 10 15 20 25
Jmenovitý výkon kW 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
Topný výkon kW 9,9 10,6 12,0 13,1 14,5
COP / 2,9 3,1 3,5 3,9 4,3

 

 

Vysokoteplotní tepelná čerpadla GORENJE AQUAGOR HT, výstupní teplota až 62°C

Vytápění starších budov postavených podle různých norem (kótování, vytápěcí systém, tloušťka izolace) vyžaduje vyšší teploty ohřívané vody. Toto platí obzvlášť pro budovy, které měly před rekonstrukcí vysokoteplotní vytápěcí systém (využívající olej, plyn nebo dřevo) jako hlavní zdroj tepla, a k vytápění sloužily radiátory.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla jsou užitečná zejména v následujících případech:

 • Starší budovy izolované v souladu s dříve platnými normami, kde izolace ne zcela splňuje požadavky pro nízkoteplotní tepelná čerpadla, a cena přídavné izolace by byla ekonomicky nevýhodná;

 • budovy, kde je instalace nadměrných radiátorů buď nemožná, nebo se ekonomicky nevyplatí;

 • budovy pod ochranou památkového úřadu;

 • budovy, které z různých důvodů nemohou mít správně opravený izolační systém (jednotný vzhled ulice, velké skleněné plochy apod.).

Vysokoteplotní tepelná čerpadla v principu fungují stejným způsobem jako nízkoteplotní tepelná čerpadla; jak z pohledu zachytávání tepelné energie (podzemní voda, země), tak z pohledu energetické a ekonomické účinnosti provozu tepelného čerpadla (COP země/voda 4-5, voda/voda 5-6). Základním rozdílem je, že vysokoteplotní teplotní čerpadlo umožňuje zvýšit teplotu ohřívané vody na 62 °C a zajišťuje také správný provoz radiátorového vytápěcího systému.

U vysokoteplotních tepelných čerpadel se vyšší teploty ohřívané vody (62 °C) dosahuje použitím speciálních kompresorů s chladivem vstřikovaným do hlavy kompresoru.

 

Technické parametry vysokoteplotních tepelných čerpadel GORENJE AQUAGOR HT

 

MODEL HP 13 WW HT HP 15 WW HT HP 18 WW HT
Rozměry (V x Š x H)  mm 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580 935 x 654 x 580
Teplota ohřívané vody (max.) °C 62 62 62
Topný výkon kW 13,2 15,4 18,3
Jmenovitý výkon kW 2,27 2,66 3,16
Topný faktor COP* / 5,8 5,8 5,8
Chladivo (kg) / R407C R407C R407C
Teplota zdroje tepla °C 7 až 25 7 až 25 7 až 25

* Naměřené při parametru voda - voda W10/W35, podle normy EN14511

 

 

 

                                              

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.