Nabízíme tepelná čerpadla Gorenje Aquagor, Terragor a Aerogor. Rádi vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější. Provedeme návrh, instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


cenová nabídka

TOP HEAT s.r.o.

Hvozdecká 21, Brno 635 00
Jihomoravský kraj
+420 608 720 720

tepelná čerpadla

zelená úsporám

Tepelná čerpadla země-voda

V zemi je uložené obrovské množství energie, vytvořené srážkami a slunečním zářením. Tepelná čerpadla systému země - voda využívají jako zdroj energie právě teplo uložené v zemi. Dostupné jsou dva systémy na neustálou obnovu tepla ze země: podzemní plošné kolektory a vertikální vrty.

 

Princip tepelného čerpadla země - voda

tepelná čerpadla země - voda

 

Tepelná čerpadla GORENJE TERRAGOR jsou vysoce úsporná a dosahují hodnoty COP nad 4,5. Rozdíl mezi vstupní teplotou média (voda + glykol) a výstupní teplotou v kolektorech je přibližně 4 °C. V systému tepelného čerpadla země - voda můžete provést drobné úpravy, aby bylo umožněno pasivní chlazení.

Vodorovoný plošný zemní kolektor

Tepelná čerpadla země - voda využívají energii nahromaděnou v půdě. Energie se získává z půdy pomocí podzemního kolektoru, který je uložen pod zemským povrchem.

Pro optimální provoz musí být plocha kolektoru přibližně dvakrát větší než povrch vyhřívané oblasti. Množství energie přinášené z půdy závisí na složení a umístění půdy. Je důležité, aby povrch, na kterém se nachází kolektor, nebyl zastavěný nebo vyasfaltovaný; jinými slovy, aby nic nebránilo pronikání skrz povrch.

Požadovanou velikost kolektoru vypočítáte zhruba následovně: vytápěcí výkon tepelného čerpadla (v kW) x 40. Požadovaný průřez PE trubek je 1" a trubky musí být umístěny přibližně 120 cm pod úrovní povrchu. Mezi trubkami musí být mezery 0,7 až 0,8 metru.

Vrtaný zemní kolektor

Jestliže je dostupná plocha na zabudování plošného podzemního kolektoru nedostatečná, můžete použít svislý výměník tepla / vrt, který umožňuje využití geotermální energie. Přibližnou potřebnou hloubku vrtu vypočítáte následovně: vytápěcí výkon tepelného čerpadla (kW) x 14 = hloubka vrtu (m).

 

 

tepelná čerpadla země - voda

Tepelné čerpadlo TERRAGOR

 • Geotermální energie získávaná podzemním plošným kolektorem nebo svislým výměníkem tepla / geotermálním vrtem

 • Teplota v hloubce nižší než 1,2 metru nesmí klesnout pod 0 °C

 • Instalace tepelného čerpadla v místnosti s teplotou nad 0 °C

 • Možnost vytápění a ohřevu užitkové vody

 • Zdroj energie dostupný po celý rok

 • Monovalentní i bivalentní provozní režim

 • Jednoduché elektronické řízení (ovládání) systému

 • Možnost dvou nezávislých hydraulických okruhů

 • Možnost pasivního chlazení

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry tepelných čerpadel GORENJE TERRAGOR (výstupní teplota 55°C)

MODEL HP 6 BW HP 9 BW HP 11 BW HP 14 BW HP 17 BW
Rozměry (V x Š x H)  mm 815 x 654 x 580 815 x 654 x 580 815 x 654 x 580 815 x 654 x 580 815 x 654 x 580
Hmotnost kg 82 91 113 124 128
Teplota ohřívané vody °C 55 55 55 55 55
Topný výkon* kW 6,5 9,2 11,7 14,4 17
Jmenovitý výkon kW 1,5 2,04 2,6 3,2 3,7
Topný faktor COP* / 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6
Chladivo / hmota /kg R407C/2,0 R407C/2,1 R407C/2,5 R407C/2,3 R407C/2,7
Teplota zdrojové vody °C -5 až 25 -5 až 25 -5 až 25 -5 až 25 -5 až 25
Vnitřní hluk zařízení dB (A) 55 55 55 55 55
Průtok vody - zdroj tepla m³/h 1,54 2,2 2,79 3,46 4,13
Průtok vody - ohřev m³/h 1,12 1,59 2,03 2,49 2,95
Napájení / pojistka V/A 400/10 400/10 400/16 400/16 400/16

* Naměřené při parametru země - voda BO/W35, podle normy EN 14511.

 

 

země - voda

1  Výparník

Výkonný plochý výměník tepla.Integrovaný rozdělovač pro rovnoměrné vstřikování chladiva. Odolnost nízkého průtoku na vodní straně výměníku tepla.

 

2  Kompresor

Scroll (spirálová) technologie se léty používání osvědčila jako vynikající volba, protože poskytuje nejvyšší míru účinnosti, stejně jako tichý a spolehlivý provoz.

 

3  Kondenzátor

Účinná přeměna tepelná energie – vysoce účinný panel kondenzační jednotky s odolností malého průtoku.

 

4  Vnitřní výměník tepla

Vrací energii, která by přišla nazmar, zpět do chladicího systému.

 

5  Expanzní ventil

Snižuje teplotu a tlak chladiva na úroveň umožňující jeho vypařování a vstup do odpařovacího zařízení.

 

6  Filtr dehydrátor

Zabraňuje korozi prvků systému odstraňováním vody z chladiva.

 

 

HP 17 WW - porovnání elektrického a topného výkonu při rozdílných zdrojových teplotách

 

země - voda

 

 

12 kW / ohřev vody až do 35 °C

 

Teplota zdroje (°C) °C -5 0 5 10 15 20 25
Jmenovitý výkon kW 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Topný výkon kW 14,9 17,0 19,2 21,8 24,7 27,7 30,6
COP / 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,7 8,5

 

12 kW / ohřev vody až do 55 °C

 

Teplota zdroje (°C) °C -5 0 5 10 15 20 25
Jmenovitý výkon kW 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Topný výkon kW 13,4 15,3 17,4 19,7 22,3 25,1 28,1
COP / 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8

 

 

Vysokoteplotní tepelná čerpadla GORENJE TERRAGOR s výstupní teplotou až 62°C

Vytápění starších budov postavených podle různých norem (kótování, vytápěcí systém, tloušťka izolace) vyžaduje vyšší teploty ohřívané vody. Toto platí obzvlášť pro budovy, které měly před rekonstrukcí vysokoteplotní vytápěcí systém (využívající olej, plyn nebo dřevo) jako hlavní zdroj tepla, a k vytápění sloužily radiátory.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla jsou užitečná zejména v následujících případech:

 • Starší budovy izolované v souladu s dříve platnými normami, kde izolace ne zcela splňuje požadavky pro nízkoteplotní tepelná čerpadla, a cena přídavné izolace by byla ekonomicky nevýhodná;

 • budovy, kde je instalace nadměrných radiátorů buď nemožná, nebo se ekonomicky nevyplatí;

 • budovy pod ochranou památkového úřadu;

 • budovy, které z různých důvodů nemohou mít správně opravený izolační systém (jednotný vzhled ulice, velké skleněné plochy apod.).

Vysokoteplotní tepelná čerpadla v principu fungují stejným způsobem jako nízkoteplotní tepelná čerpadla; jak z pohledu zachytávání tepelné energie (podzemní voda, země), tak z pohledu energetické a ekonomické účinnosti provozu tepelného čerpadla (COP země/voda 4-5, voda/voda 5-6). Základním rozdílem je, že vysokoteplotní tepelné čerpadlo umožňuje zvýšit teplotu ohřívané vody na 62 °C a zajišťuje tím správný provoz radiátorového vytápěcího systému.

U vysokoteplotních tepelných čerpadel se vyšší teploty ohřívané vody (62 °C) dosahuje použitím speciálních kompresorů s chladivem vstřikovaným do hlavy kompresoru.

 

Technické parametry vysokoteplotních tepelných čerpadel GORENJE TERRAGOR

 

MODEL HP 12 BW HT HP 15 BW HT HP 17 BW HT
Rozměry (V x Š x H)  mm 815 x 654 x 580 815 x 654 x 580 815 x 654 x 580
Teplota ohřívané vody (max.) °C 62 62 62
Topný výkon kW 11,7 14,7 17,1
Jmenovitý výkon kW 2,5 3,12 3,64
Topný faktor COP* / 4,7 4,7 4,7
Chladivo (kg) / R407C R407C R407C
Teplota zdroje tepla °C -5 až 25 -5 až 25 -5 až 25

* Naměřené při parametru země - voda BO/W35, podle normy EN 14511.

 

 

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.