Prodáváme tepelná čerpadla Aquagor, Terrafor a Aerogor. Rádi Vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro Vás nejvhodnější. Provedeme instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


TOP HEAT s.r.o.

Kurská 5, Brno 625 00
Jihomoravský kraj
+420 608 720 720

Levý box

Tepelná čerpadla Gorenje

Vykurovacie systémy s tepelnými čerpadlami sa pýšia spoľahlivosťou a úspornou prevádzkou. Až 3/4 energie sa vytvára bez akýchkoľvek nákladov, zo životného prostredia, čo znižuje váš účet za vykurovanie o 60 až 75 percent. Neobávajte sa vstupnej investície - vráti sa v priebehu 3 až 7 rokov!

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je technologicky pokrokový systém upravený na využi-tie obnoviteľných zdrojov energie. Jeho výhodou je schopnosť ťažiť teplo zo vzduchu, podzemnej vody, alebo pôdy vo vašom najbližšom okolí. Existujú tri typy tepelných čerpadiel, odlišujúcich sa podľa zdroja tepla, ktoré využívajú: vzduch / voda, voda / voda, slaná voda / voda.


Minimální náklady na topení

V porovnaní s ostatnými vykurovacímisystémami sú tepelné čerpadlá vysoko úsporné, pretože využívajú až trikrát menej primárnej energie, než napríklad plynové alebo olejové horáky. Približne75 percent ich energie sa obnovuje z okolitého prostredia zadarmo, a preto si vyžadujú iba 25 percent vo forme elektrickej energie, aby vytvorili 100 percentný výstupný vykurovací výkon. Hodnota investície do tepelných čerpadiel, je tiež porovnateľná s investíciami do iných systémov, pretože nevyžadujú vykurovací olej alebo plynový zásobník, alebo komín, pričom náklady na údržbu sú podstatne nižšie.

img

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.