Nabízíme tepelná čerpadla Gorenje Aquagor, Terragor a Aerogor. Rádi vám poradíme jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější. Provedeme návrh, instalaci a pravidelný záruční a pozáruční servis.


cenová nabídka

TOP HEAT s.r.o.

Hvozdecká 21, Brno 635 00
Jihomoravský kraj
+420 608 720 720

tepelná čerpadla

zelená úsporám

Příslušenství tepelných čerpadel Gorenje

Inteligentní elektronické řízení

Energeticky úsporný provoz vytápěcího systému závisí především na účinném řídícím systému, kterým je tepelné čerpadlo vybaveno. Inteligentní elektronické řídící jednotky v tepelných čerpadlech Gorenje sledují provoz zařízení podle externích vstupních a výstupních parametrů, řízením cirkulace čerpadel, směšovacích ventilů, ponorných čerpadel, uzavíracích ventilů atd.

 

Základní uspořádání

Základní uspořádání podporuje dva nezávislé vytápěcí okruhy - jeden přímý a jeden smíšený okruh. Každý okruh má stanovenou speciální vytápěcí křivku. Základní uspořádání také podporuje ohřev užitkové vody s programem anti-Legionella, stejně tak náhradní (alternativní) zdroje jako jsou solární panely nebo dřevo spalující kotle. Umožňuje také bezproblémovou regulaci přídavných zdrojů jako je vytápěcí olej nebo plynový hořák. Elektronické ovladače jsou univerzální pro všechny typy tepelných čerpadel a vytápěcích metod. Ve většině případů regulace vytápěcího okruhu závisí na venkovní teplotě. Vytápěcí křivka závisí na vlastnostech vytápěné budovy, což je jediná záruka, aby tepelné čerpadlo - bez ohledu na venkovní teplotu - vždy ohřívalo vodu na nejnižší přípustnou teplotu. Úroveň teploty takto definuje účinnost vytápěcího systému. Čím nižší vytápěcí teplota, tím vyšší chladicí faktor.

 

                       

Snadné ovládání

Orientace v menu je jasná a jednoduchá. Každá obrazovka je označená příslušným číslem, uživatel je tedy celou dobu informován, kterou stránku menu právě otevřel. Příkazy jsou vyznačeny vhodným textem. Zařízení můžete ovládat pomocí uživatelské klávesnice na tepelném čerpadle, nebo přes přídavnou řídící jednotku v místnosti. Základní funkce jsou dostupné prostřednictvím tlačítek na ovládacím panelu a vytápěcí teplotu lehce nastavíte otočným ovladačem, umístěným ve středu ovládacího panelu. Pro pokročilé uživatele mohou být ovladače nasměrované přes rozhraní do osobního počítače, nebo dokonce do inteligentního domácího systému.

                                  

Umožňuje základní nastavení: režim, úroveň teploty, nastavení teploty, zapnutí a vypnutí zařízení

 

 

Moderní pokojová řídící jednotka

Podporuje všechna nastavení, která

se dají provést na ovládacím panelu

tepelného čerpadla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulační a studnové čerpadlo

Správné dimenzování tepelného čerpadla, které pracuje v souladu se všemi ostatními prvky vytápěcího systému, je předpokladem dlouhodobého fungování systému a představuje důležitou součást při dosahování vysokých COP hodnot systému, do kterého je zabudováno. U tepelných čerpadel voda - voda musí dodržen potřebný průtok vody na straně zdroje, který je zajištěn prostřednictvím vhodného studnového čerpadla. U tepelných čerpadel země - voda je potřeba dobře nadimenzovat oběhové čerpadlo primárního okruhu (plošného kolektoru nebo vrtu). Na základě našich zkušeností vám doporučujeme cirkulační a studnová čerpadla Wilo.

 

 

Tabulka doporučených cirkulačních a studnových čerpadel

pro tepelná čerpadla GORENJE AQUAGOR

 

TEPELNÉ ČERPADLO HP 9 WW HP 12 WW HP 14 WW HP 17 WW
Cirkulační čerpadlo Wilo-Sub TWU 4-0405-EM-C   Wilo-Sub TWU 4-0407-EM-C   Wilo-Sub TWU 4-0407-EM-C Wilo-Sub TWU 4-0409-EM-C
Cirkulační čerpadlo pro HC* s konstantním rotačním číslem Wilo Star-RS 25/4 Wilo Star-RS 25/6 Wilo Star-RS 25/6 Wilo Star-RS 25/7
Cirkulační čerpadlo pro HC* s regulovaným rotačním číslem      Wilo Stratos PICO-25/1-4- (ROW)      Wilo Stratos PICO-25/1-6-(ROW)       Wilo Stratos PICO-25/1-6-(ROW) Wilo Stratos 25/1-6 PN6/10

 

 

Tabulka doporučených cirkulačních čerpadel

pro tepelná čerpadla GORENJE TERRAGOR

 

TEPELNÉ ČERPADLO HP 6 BW HP 9 BW HP 11 BW HP 14 BW HP 17 BW
Cirkulační čerpadlo pro podzemní kolektor - OP1*> Wilo TOP-S 25/7 EMPN6/10 Wilo TOP-S 25/7 EM PN6/10 Wilo TOP-S 25/7 EM PN6/10 Wilo TOP-S 25/7 EM PN6/10 Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10
Cirkulační čerpadlo pro podzemní kolektor - OP1* Wilo Star-RS 25/7 Wilo Star-RS 25/7 Wilo Star-RS 25/7 Wilo Star-RS 25/8-H12 WILO TOP-S 30/7 EM PN6/10
Cirkulační čerpadlo pro HC* s konstantním rotačním číslem>      Wilo Star-RS 25/6      Wilo Star-RS 25/4     Wilo Star-RS 25/6 Wilo Star-RS 25/6 Wilo Star-RS 25/7 EM PN10
Cirkulační čerpadlo pro HC* s regulovaným rotačním číslem>   Wilo Stratos PICO 25/1-6- (ROW) Wilo Stratos PICO 25/1-6- (ROW Wilo Stratos PICO 25/1-6- (ROW Wilo Stratos 25/1-6 PN6/10

*OP1 - možnost 1            OP2 - možnost 2              OK - vytápěcí cyklus (HC)

Doporučujeme: Hydranty a hydrantové systémy. Vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.